Πολιτικός Μηχανικός

Παπαδάκης Σωκράτης – Πολυτεχνείο Θράκης

Πολιτικοί Μηχανικοί

Καρκανάκη Μελπομένη

Πολυτεχνείο Πατρών